Fler bra användningsområden för ChatGPT

Be ChatGPT att skriva mail

Att skriva mail till kunder, anställda, partners och så vidare är inte sällan repetitivt och tidskrävande. Genom att be ChatGPT att skriva mail får du en bra grund i mailet, för att sedan lägga till din personliga prägel på det.

ChatGPT genererade ett ganska kort och konsist mail som kan uppfattas som lite väl styltigt. Jag bad den “skriv om mailet, utveckla och skriv mer inspirerande. Lägg till att tiden är kl. 15.00”

Nu blev mailet genast trevligare och mer inspirerande!

Göra tabeller

Dubbelkolla alltid informationen du matas med av ChatGPT. Den är inte aktuell och det kan förekomma fel. Men som en grund är den toppen. Jag bad den skapa en tabell genom att ge den kommando: “gör en tabell över de fem största företagen i världen, men kolumnerna: namn, antal anställa, verksamhet, plats, webbadress”

Prata med ett barn. Att göra saker begripliga.

Även om jag fått relativitetsteorin förklarad av mig flera gånger så går det inte in. Be ChatGPT beskriva saker för ett barn, så skriver den en mer förståeligt och pedagogiskt.

Satir, ironi och antal ord.

Det sägs att människan inte förstår ironi och sarkasm förrän hon når en vuxen ålder. Vi vet att barn har svårt att tolka ironi. Men kan en AI-modell verkligen skapa ironi? Återigen, det handlar om att vara tydlig mot CPT-3. Ge den instruktioner kring exakt vad du förväntar dig. Är du generisk, får du generiska svar. Ett twitterinlägg kan max ha 180 tecken, be den därför om 180 tecken om du behöver hjälp med att skapa ett twitterinlägg.

Genom att ange bland annat; formell, informell, trevlig, otrevlig, sarkastisk, kortfattad, detaljerad, humoristisk så får texten som genereras en helt annan stil. Tänk dig att du ber en författare formulera en text åt dig, du måste precisera hur du vill att denne skriver åt dig.

Sammanfatta texter

Klistra in text och be den sammanfatta får du en sammanfattning, helt enkelt. Du kan be den sammanfatta i punktform, i antal ord eller på ett annat språk. “Sammanfatta följande text, översätt till svenska, max 200 ord: “klistra in text….”

Beställa öl (översätt)

Oftast räcker det med en blick på kranen för att bartendern ska förstå, men då vi artiga svenskar alltid tar seden dit vi kommer, vill vi förstår uttrycka oss korrekt. ChatGPT kan översätta från vilket språk som helst till vilket annat språk som helst.

Ändra ordning.

Tänk dig att du kopierar en mängd rubriker (nej..) Tänk dig att du skriver upp massor av städer som du vill ha i en text, men eftersom du utgick från din hemstad och skrev städerna kronologiskt efter avstånd blev listan tråkig för andra att läsa. Genom att ge kommando: ändra ordning: “klista in din text” skapar den en ny random ordning. Är du inte bekväm med excel för att sortera i bokstavsordning? Be Chatgpt.

Som ett stöd för människor med läs och skrivsvårigheter

Jag skrev medvetet en text med många stavfel och ett ganska fattigt innehåll. ChatGPT förstod kontexten i min korta text, skapade ett sammanhang och en röd tråd, och rättade självklart till stavfelen.

Hashtags & sociala medier

Som ni har förstått kan ChatGPT hjälpa dig att formulera texter till sociala medier. Likväl kan den ge förslag på hashtags att använda på LinkedIn eller Instagram. Du kan också be den plocka ur hashtags ur en redan given text.

Populärkultur, sammanfattning & recension.

ChatGPT är ingen åsiktsmaskin, men kan till trots skriva och tycka saker.

Jag ber om en recension om boken.

Som 15 åring använder man inte ett samma språk som en vuxen AI-modell. Därför är det orimligt för en högstadieelev att kopiera och lämna in ovanstående genererad text till sin lärare utan att bli busted. Men om han istället skulle…

AI puttade in några ord som cool & super. Texten är kanske än mer märklig nu, då en högstadieelev sällan använder ord som hjärtskärande, “känsla av hopp i mörkret” eller verk.

Skriva böcker, noveller, sagor och dialoger

Redan nu har det skapats barnböcker med hjälp av ChatGPT och AI-bildgeneratorer. ChatGPT kan antingen hjälpa dig med att komma igång, eller så kan du vara ihärdig och låta AI skriva hela rubbet. Du kan be den skriva om första stycket, utveckla stycke två, “skriv om stycke två, lägg till att det kom ett UFO..”

Det finns idag många olika AI-bildgeneratorer. Jag använde här Midjourney för att skapa en passande bild till sagan ovan.

/imagine prompt: a girl meet a robot, streets of sweden.

more insights

Mediabyrå i Uddevalla

dotte.se: Din Mediabyrå i Uddevalla dotte.se är din pålitliga mediabyrå i Uddevalla som specialiserar sig på att hjälpa kunder med hemsidor, texter, bilder och videos.

Read more >

AI i skolan

ChatGPT har över 200 miljoner användare, 60 miljoner besökare om dagen. Databasen består av 300 miljarder ord Alternativ till ChatGPT: Jag ska hålla föredrag för

Read more >