ChatGPT-4 löser högskoleprovet med nästintill full pott.

GPT-4 är en ny språkmodell skapad av OpenAI som kan generera text som liknar mänskligt tal. Den kommer att förbättra tekniken som används av ChatGPT, som för närvarande är baserad på GPT-3.5. GPT är en akronym för Generative Pre-trained Transformer, en djupinlärningsteknik som använder artificiella neuronnätverk för att skriva som en människa. Enligt OpenAI är […]

10 sätt att använda ChatGPT, som förenklar ditt arbete.

ChatGPT kan effektivisera flera typer av arbete, vi listar 10 olika användningsområden. 1. Skriva artiklar ChatGPT kan skriva artiklar, skapa ingresser eller ge artikelförslag åt dig. Det är viktigt att du är tydlig i vad du vill att den ska producera för artikel, vilken tonalitet den ska ha och hur lång artikeln ska vara. 2. […]

ChatGPT Tabell, 5 olika varianter snabbt och enkelt!

Ja, det går faktiskt att formatera outputen som en ChatGPT tabell, och det är mycket enklare än du tror! Vi har även den här artikeln med fler exempel på ChatGPT-tabeller. Alla som någonsin har kämpat med att organisera data på ett läsbart och tillgängligt sätt vet att det kan vara som att dra ut en […]

101 användbara ChatGPT promter

Det är möjligt att få ChatGPT att agera som en lärare, en Linux-terminal eller en Excel-ark med hjälp av vissa chatgpt-frågor. Vi har listat kommandona här: ”Linux Terminal” ”I want you to act as a linux terminal. I will type commands and you will reply with what the terminal should show. I want you to […]

Transkribera och skapa en artikel från en Youtubevideo med ChatGPT och AI

Hur snabbt kan du transkribera en video? Ok, starta klockan. Gå till Youtube, lyssna på en 12 minuter lång video. Öppna Word, skriv ner vad som sades i Youtube-videon. Sedan stoppa klockan. Hur lång tid tog det? 45 minuter? 60 minuter? Tänk dig om du kunde transkribera en Youtube-video till text med bara ett klick […]

En gratis Crashcourse i 3 olika AI-verktyg – ChatGPT, Midjourney & Elevenlabs

Vilka AI-verktyg behöver jag känna till? Det finns många olika AI-verktyg som används för olika ändamål och inom olika branscher. Här är några av de vanligaste och mest använda AI-verktygen som du kan ha nytta av att känna till:1. Textgenerering – ChatGPT2. Bildgenerering – Midjourney3. Talsyntes – Elevenlabs ChatGPT ChatGPT är en stor språkmodell som […]

Äntligen finns ChatGPT Plus för oss Svenskar

Idag fungerar det! Nya funktioner för oss Pro-användare är Turbo mode, vilket gör att den svarar och skriver ut snabbare. ChatGPT Plus kostar $20 per månad, och ger företräde, snabbare svar och tillgång till nya funktioner.

The Dangers of ChatGPT: How AI Generated Fake News Can Mislead the Public

In recent years, the spread of fake news has become a major problem, as it can be used to spread misinformation and manipulate public opinion. Now, with the help of AI-powered tools like ChatGPT and MidJourney, it is becoming increasingly easy to create convincing fake news in a matter of minutes. This has raised serious […]

Framstegen inom OpenAI GPT-4 och dess inverkan på sökmotoroptimering

Världen av artificiell intelligens och naturligt språkbehandling har sett betydande framsteg de senaste åren, med OpenAI i spetsen för forskning och utveckling. En av de mest anmärkningsvärda prestationerna inom detta område är släppet av OpenAIs GPT-4, en språkmodell som har potentialen att revolutionera sättet vi interagerar med teknik och internet. I denna artikel kommer vi […]