AI i skolan

ChatGPT har över 200 miljoner användare, 60 miljoner besökare om dagen.

Databasen består av 300 miljarder ord

Alternativ till ChatGPT:

 1. Chatsonic (Writesonic)
 2. OpenAI playground
 3. Claude
 4. Bard AI
 5. LaMDA (Language Model for Dialog Applications)
 6. Jasper Chat
 7. Socratic
 8. Bing AI
 9. DialoGPT
 10. Megatron-Turing Natural Language Generation
 11. Chatsonic on Opera
 12. NeevaAI
 13. CoPilot
 14. Tabnine
 15. Amazon Codewhisperer
 16. Elsa Speaks
 17. Bloom
 18. DeepL Write
 19. YouChat
 20. Perplexity
 21. Elicit
 22. Chinchilla
 23. Replika
 24. Character AI
 25. Poe by Quora
 26. Chatsonic Slack Bot
 27. CoGram
 28. Otter
 29. Botsonic
 30. LLaMA by Meta

Jag ska hålla föredrag för rektorer och lärare kring AI och Chatgpt, under ca en timme minuter. Vad ska jag tänka på?

Och om jag blir nervös?

Härligt! Då har vi koll på det! Ingen nervositet, vi har koll på vad vi ska snacka om under morgongen!
ChatGPT kan formulera mail…

formulera om mailet, tiden är 09.30 och platsen är I17. Skriv på ett ledigt och insäljande sätt. Skriv som om du vore en säljare.

Men kan ChatGPT vara till hjälp för elever?

Skriv en bokrecension på boken Nybyggarna av vilhem moberg, Skriv som om jag är en gymnasielev och har svårigheter att uttrycka mig perfekt. håll det till ca ett a4.

Skriv om texten som om en 10-åring har skrivit texten, gör också 10 stavfel i texten.

Den kan göra tabeller…

Agera som en lärare…

Och den kan sammanfatta texter, på nästintill alla språk;

Wind turbines work on a simple principle: instead of using electricity to make wind—like a fan—wind turbines use wind to make electricity. Wind turns the propeller-like blades of a turbine around a rotor, which spins a generator, which creates electricity.

Explore a Wind Turbine

Wind is a form of solar energy caused by a combination of three concurrent events:

 1. The sun unevenly heating the atmosphere
 2. Irregularities of the earth’s surface
 3. The rotation of the earth. 

Wind flow patterns and speeds vary greatly across the United States and are modified by bodies of water, vegetation, and differences in terrain. Humans use this wind flow, or motion energy, for many purposes: sailing, flying a kite, and even generating electricity.

The terms “wind energy” and “wind power” both describe the process by which the wind is used to generate mechanical power or electricity. This mechanical power can be used for specific tasks (such as grinding grain or pumping water) or a generator can convert this mechanical power into electricity.

A wind turbine turns wind energy into electricity using the aerodynamic force from the rotor blades, which work like an airplane wing or helicopter rotor blade. When wind flows across the blade, the air pressure on one side of the blade decreases. The difference in air pressure across the two sides of the blade creates both lift and drag. The force of the lift is stronger than the drag and this causes the rotor to spin. The rotor connects to the generator, either directly (if it’s a direct drive turbine) or through a shaft and a series of gears (a gearbox) that speed up the rotation and allow for a physically smaller generator. This translation of aerodynamic force to rotation of a generator creates electricity. 

Types of Wind Turbines

The majority of wind turbines fall into two basic types:

HORIZONTAL-AXIS TURBINES

VERTICAL-AXIS TURBINES

Wind turbines can be built on land or offshore in large bodies of water like oceans and lakes. The U.S. Department of Energy is currently funding projects to facilitate offshore wind deployment in U.S. waters.

Agera som ett äventyrsspel..

Risker..?
Kreativitetsdödande, plagiering,

Och slutligen…

more insights

Mediabyrå i Uddevalla

dotte.se: Din Mediabyrå i Uddevalla dotte.se är din pålitliga mediabyrå i Uddevalla som specialiserar sig på att hjälpa kunder med hemsidor, texter, bilder och videos.

Read more >

ChatGPT – Rotary

ChatGPT är ett AI-verktyg, en textgenererare. ChatGPT är en textgenerator, som skapar unika texter utifrån olika promter. Generella tips.. Skriva brev, inbjudningar.. Ok, nu vill

Read more >