10 sätt att använda ChatGPT, som förenklar ditt arbete.

ChatGPT kan effektivisera flera typer av arbete, vi listar 10 olika användningsområden. 1. Skriva artiklar ChatGPT kan skriva artiklar, skapa ingresser eller ge artikelförslag åt dig. Det är viktigt att du är tydlig i vad du vill att den ska producera för artikel, vilken tonalitet den ska ha och hur lång artikeln ska vara. 2. […]

En gratis Crashcourse i 3 olika AI-verktyg – ChatGPT, Midjourney & Elevenlabs

Vilka AI-verktyg behöver jag känna till? Det finns många olika AI-verktyg som används för olika ändamål och inom olika branscher. Här är några av de vanligaste och mest använda AI-verktygen som du kan ha nytta av att känna till:1. Textgenerering – ChatGPT2. Bildgenerering – Midjourney3. Talsyntes – Elevenlabs ChatGPT ChatGPT är en stor språkmodell som […]

Fler bra användningsområden för ChatGPT

Be ChatGPT att skriva mail Att skriva mail till kunder, anställda, partners och så vidare är inte sällan repetitivt och tidskrävande. Genom att be ChatGPT att skriva mail får du en bra grund i mailet, för att sedan lägga till din personliga prägel på det. ChatGPT genererade ett ganska kort och konsist mail som kan […]

Så fungerar ChatGPT

GPT-3 (Generative Pre-trained Transformer 3) är en av de mest avancerade och kraftfulla AI-modellerna som har utvecklats hittills, och det är inte svårt att se varför den har fått så mycket uppmärksamhet. GPT-3 använder sig av en teknik kallad transformer-modellering, som gör att den kan förstå och analysera text på ett mycket naturligt sätt. Detta […]