GTP Zero, ChatGPT-användarnas största fiende?

GTPZero är ett verktyg för att identifiera om en text är skapad av en människa eller via ChatGPT eller motsvarighet. GTPZero blev viral via Twitter den 3 januari.

Låt oss testa analyser några meningar:

“Co-creation är en metod för skapande där olika parter, som kunder, anställda och leverantörer, arbetar tillsammans för att skapa nya produkter, tjänster eller idéer. Det handlar om ett aktivt samarbete och delaktighet från alla parter, där alla bidrar med sin kompetens och erfarenheter. Co-creation kan användas i många olika branscher och syftar till att skapa innovativa och användarcentrerade produkter och tjänster.

Det kan innebära att man involverar kunderna i utvecklingen av produkter eller tjänster för att få deras feedback och förstå deras behov bättre, man kan samarbeta med anställda och leverantörer för att skapa nya affärsmodeller eller förbättra befintliga processer.

Co-creation är en metod för att fånga upp kundens önskemål och förväntningar, samt anställdas och leverantörer kompetenser och erfarenheter. Detta kan leda till produkter och tjänster som är mer användarcentrerade och kan öka chansen för succé på marknaden”

Vi klistrar in texten i GPTZero och får följande resultat:

Låt oss prova n

Låt oss prova en annan text genererad av ChatGPT:

“Relativitetsteori är en del av fysiken som beskriver hur tid och rum påverkas av massa och energi. Enkel förklaring är att det är som om tid och rum är som rör och ledningar, och massa och energi är som vatten eller ström som flyter genom dem. När det finns mycket massa eller energi, som vid ett svart hål, så kan det få tid och rum att “böjas” eller “förvrängas” på samma sätt som vattenströmmen böjer eller förvränger röret när det rinner genom det.”

Resultatet:

Slutsats

Det är tydligt att GPT-Zero inte är lämplig för att analysera AI-genererad text eftersom det är tränat på mänskligt skriven text och saknar förmågan att hantera de specifika utmaningarna som uppstår vid analys av AI-genererad text. Dessutom kan AI-genererad text vara mer svår att förstå och tolka än mänskligt skriven text, vilket kan göra det svårt för GPT-Zero att ge tillförlitliga resultat. För att effektivt analysera AI-genererad text, krävs en mer avancerad teknik som är speciellt utvecklad för detta syfte.

more insights

Mediabyrå i Uddevalla

dotte.se: Din Mediabyrå i Uddevalla dotte.se är din pålitliga mediabyrå i Uddevalla som specialiserar sig på att hjälpa kunder med hemsidor, texter, bilder och videos.

Read more >

AI i skolan

ChatGPT har över 200 miljoner användare, 60 miljoner besökare om dagen. Databasen består av 300 miljarder ord Alternativ till ChatGPT: Jag ska hålla föredrag för

Read more >