ChatGPT Plus, som att anställa en kollega för 200 kr i månaden.

Före ChatGPT Plus var det inte sällan att webbplatsen var överbelastad. Sedan jag blev en Plus-medlem har det inte hänt alls. Sedan den 14 februari, är Turbo-läget inställt som standard. Token har fördubblats, så jag kan använda det mycket mer. ChatGPT Plus är ett pilotprenumerationsplan för ChatGPT. Det erbjuder tillgänglighet även när efterfrågan är hög, […]

GTP Zero, ChatGPT-användarnas största fiende?

GTPZero är ett verktyg för att identifiera om en text är skapad av en människa eller via ChatGPT eller motsvarighet. GTPZero blev viral via Twitter den 3 januari. Låt oss testa analyser några meningar: ”Co-creation är en metod för skapande där olika parter, som kunder, anställda och leverantörer, arbetar tillsammans för att skapa nya produkter, […]