ChatGPT-4 löser högskoleprovet med nästintill full pott.

GPT-4 är en ny språkmodell skapad av OpenAI som kan generera text som liknar mänskligt tal. Den kommer att förbättra tekniken som används av ChatGPT, som för närvarande är baserad på GPT-3.5. GPT är en akronym för Generative Pre-trained Transformer, en djupinlärningsteknik som använder artificiella neuronnätverk för att skriva som en människa.

Enligt OpenAI är denna nästa generations språkmodell mer avancerad inom tre nyckelområden: kreativitet, visuell inmatning och längre sammanhang. När det gäller kreativitet säger OpenAI att GPT-4 är mycket bättre på både att skapa och samarbeta med användare på kreativa projekt. Exempel på dessa inkluderar musik, filmmanus, teknisk skrift och till och med “att lära sig en användares skrivstil.”

GPT 3,5 klarade knappt hälften av frågorna – hur gick det för GPT4?

Jag har använt högskoleprovet Höst 2022 och gjorde provet på ca 25 minuter.
Totalt 128 poäng av 160.

Provpass 1 – kvantitativ del

CPT-3 hade stora svårigheter med matematik. Här är svårigheten att jag inta kan mata den med bilder i nuläget, utan får beskriva bilderna för den.

Rätt svar

Här får jag en beskrivande text, kring vilket svar som bör vara rätt. Och visst, det blev rätt!

På fråga 6 får vi en utförlig beräkning med flera variablar. Denna gången också rätt.

Fråga 10 lyder
Två cirklar är placerade i en rektangel så att cirklarna tangerar varandra. Var och en av cirklarna tangerar dessutom tre av rektangelns sidor, enligt figuren. Cirklarnas sammanlagda area är 18pi cm2 . Hur stor area har rektangeln? A 72 cm2 B 108 cm2 C 144 cm2 D 162 cm

ChatGPT-4 svarar;

Eftersom de två cirklarnas sammanlagda area är 18π cm^2, så är arean av varje cirkel 9π cm^2 eftersom de är lika stora och tangerar varandra.

För att hitta radien av varje cirkel, använd formeln för en cirkels area: A = πr^2. Vi vet att arean av en cirkel är 9π cm^2, så:

9π = πr^2

För att lösa för r, dela båda sidor med π:

9 = r^2

Nu tar vi kvadratroten av båda sidor:

r = √9 = 3 cm

Så, radien av varje cirkel är 3 cm.

Eftersom varje cirkel tangerar tre av rektangelns sidor, blir längden av rektangeln lika med summan av de två cirklarnas diametrar, och bredden av rektangeln blir lika med diametern av en cirkel.

Diametern av en cirkel är 2 gånger radien, så i det här fallet är diametern 2 * 3 = 6 cm.

Därmed blir rektangelns längd 6 cm + 6 cm = 12 cm, och bredden blir 6 cm.

Nu kan vi beräkna arean av rektangeln:

Area = Längd * Bredd = 12 cm * 6 cm = 72 cm^2

Så, arean av rektangeln är 72 cm^2. Det korrekta svarsalternativet är:

A 72 cm^2

Samtliga rätt på alla frågor hittills, fram till tabeller och diagram. Då jag inte kan mata den med dessa hoppar jag över fråga 29-40

Summering provpass 1, kvantitativ del

29 rätt av 40 möjliga. Detta beror främst på möjligheten (i skrivande stund..) att inte kunna mata den med de tabeller som finns i provet.

Provpass 5 – verbal del

Länk till prov
Länk till facit
Fråga 1-10, ordförståelse, full pott.

Fråga 11 och 12, att analysera dikter och göra jämförelser klarade inte tidigare versioner, men nu kan den det utan svårigheter.

Fråga 13-16 utgår från en text på 6268 tecken, 910 ord.

Den fortsätter att ha rätt..

Även frågorna 17-20 baseras på en text, 1040 ord.

Den svarar rätt på samtliga 4 frågor även här.

Frågorna 21-30, meningskompletting är inte oväntat helt rätt. Hittills 30 rätt av 30 frågor.

Engelsk läsförståelse. Här klistrade jag in hela texten och alla frågor, tryckte enter – och samtliga svar var rätt.

Summering, provpass 5, verbal del.

40 frågor, 40 rätt. Provtiden är 55 minuter, med hjälp av ChatGPT löste vi det på strax under 5 minuter.

Provpass 2 – verbal del

Första delen på högskoleprovet 2022
ChatGPT-4 svarar..
Facit

Som väntat löser den ordförståelse utan krusiduller. Raka enkla svar rätt upp och ner.

Här är det större mängd data som bearbetas. Jag klistrade in texten, därefter frågorna.

Här genererar ChatGPT-4 rätt svar, till skillnad mot tidigare versioner.

Den fortsätter att ha rätt…

Och fortsätter…

Summering provpass 2 – verbal del

40 frågor, 40 rätt. Fantastiskt! Snabbt, rätt och enkelt!

Provpass 4, kvantitativ del

Den börjar svagt med att ha fel på fråga 1.

Fråga 2, inga problem

På fråga fem har den fel igen, trots att jag matade den två gånger med problemet i olika steg. När den räknar ut medianen utesluter den det negativa talet (-1) och ger oss fel median, därav blir svaret fel. 3 av fem rätt hittills.

Fråga 6 ska jag försöka beskriva ingående för den, och oväntat så klarade den också det.

Fråga 7, inga problem. Fråga 8 dock, fel igen.

Fråga 9, rätt.

Provet fortsätter med blandat resultat, senare delen av provet innehåller bilder och statistik, därför hoppas jag över det.

Summering Provpass 4, kvantitativ del

Här hade ChatGPT många svårigheter att få rätt. 19 av 40 rätt totalt. Dåliga uträkningar kombinerat med svårigheten att mata med bilder och tabeller gav denna sektion låga poäng.

Totalpoäng

Provpass 1, 29 av 40 poäng

Provpass 5, 40 av 40 poäng

Provpass 4, 40 av 40 poäng

Provpass 4, 19 av 40 poäng

Totalt 128 poäng.

more insights

Mediabyrå i Uddevalla

dotte.se: Din Mediabyrå i Uddevalla dotte.se är din pålitliga mediabyrå i Uddevalla som specialiserar sig på att hjälpa kunder med hemsidor, texter, bilder och videos.

Read more >

AI i skolan

ChatGPT har över 200 miljoner användare, 60 miljoner besökare om dagen. Databasen består av 300 miljarder ord Alternativ till ChatGPT: Jag ska hålla föredrag för

Read more >