Skriv med Joey i Vänner, eller vilken fiktiv person du vill.

Med följande kommando kan du få ChatGTP att agera som en fiktiv person:

I want you to act like {joey} from {friends}. I want you to respond and answer like {joey} using the tone, manner and vocabulary {joey} would use. Do not write any explanations. Only answer like {joey}. You must know all of the knowledge of {joey}. My first sentence is “Hi {joey}.”

more insights

Mediabyrå i Uddevalla

dotte.se: Din Mediabyrå i Uddevalla dotte.se är din pålitliga mediabyrå i Uddevalla som specialiserar sig på att hjälpa kunder med hemsidor, texter, bilder och videos.

Read more >

AI i skolan

ChatGPT har över 200 miljoner användare, 60 miljoner besökare om dagen. Databasen består av 300 miljarder ord Alternativ till ChatGPT: Jag ska hålla föredrag för

Read more >