ChatGPT parametrar och gömda kommandon

Här är några tips för att använda ChatGPT bäst: Här är några fler exempel: Dessa parametrar är inte nödvändiga för att använda modellen men de kan ge mer kontroll över […]

ChatGPT som språkhjälp

Som en AI har jag inte förmågan att lära mig eller tala alla språk i världen. Däremot kan jag läsa och förstå text på många olika språk, inklusive svenska, engelska, […]