DALL-E vs Midjourney. En stor jämförelse och en tutt-chock!

Dall-E har sina styrkor i att skapa fotorealistiska bilder, medan Midjourney har färre begränsningar och kan återskapa kända levande personer, men deras bilder är inte lika fotorealistiska. Nedan gör vi en komparativ studie. ”a photo of a woman, standing in times square. It is raining, its evening.” DALL-E Midjourney Vid första anblick är bilden fotorealistisk. […]

En nybörjarguide till Midjourney

Enligt sig själva så är Midjourney ett oberoende forskningslabb som utforskar nya medier för tänkande och utökar människans fantasikrafter. För användare som mig så är det en möjlighet att skapa otroligt detaljerade bilder med hjälp av en kraftfull AI från en textbaserad beskrivning. Tjänsten ansluter din förfrågan till superdatorer som kör kraftfulla GPU:er, så det […]

Lista över Midjourney prompter

FuturismConcept art Multiverse Atompunk Symmetrical Ray tracing Bionic futurism Intricate filigree Metal design Steampunk Cyberpunk Iridescent Internal glow Studio light HDR Fantastic backlight Realistic CGI Surreal Volumetric Soft lighting Rim lighting Sharp focus Hyperrealistic Photorealistic Octane render Unreal engine Cinematic lighting Very detailed 8k Anthropomorphic Dramatic lighting Atmospheric Time loop Maximum texture Dynamic Prova att […]