DALL-E vs Midjourney. En stor jämförelse och en tutt-chock!

Dall-E har sina styrkor i att skapa fotorealistiska bilder, medan Midjourney har färre begränsningar och kan återskapa kända levande personer, men deras bilder är inte lika fotorealistiska. Nedan gör vi en komparativ studie. ”a photo of a woman, standing in times square. It is raining, its evening.” DALL-E Midjourney Vid första anblick är bilden fotorealistisk. […]